Correctie gegevens wijndomein

data_surveyIs uw wijndomein nog niet in het boek “Wijnen van Eigen Bodem” opgenomen? Of is de informatie onvolledig of niet correct? Vul dan deze vragenlijst in. Aanwijzingen:

  • vul de gegevens in die nog niet in het boek “Wijn van Eigen Bodem” voorkomen of die niet meer up-to-date zijn in het boek
  • vul enkel gegevens in die u wil delen.
  • u kunt ook een foto opladen.
  • ook is het mogelijk om de vragenlijst gedeeltelijk in te vullen, de resultaten te bewaren en later verder aan te vullen.

Belangrijk: vul enkel in wat in het boek ontbreekt of niet correct is, en de naam van het wijndomein. Start invullen vragenlijst. Geef geen gegevens door die in het boek al correct staan, om tijdverlies en verwarring te vermijden.

Dank!

Noot:

  • Niet alle informatie zal onmiddellijk gepubliceerd worden. Ik doe wel mijn best om de basisgegevens zo spoedig mogelijk juist en volledig te vermelden.
  • Alle teksten worden door de auteur bewerkt om te passen in de stijl van het boek.
  • Wat betreft foto’s kies ik liefst voor eigen beeldmateriaal. Contacteer me via email met speciale verzoeken hieromtrent. Foto’s staan omwille van technische redenen niet altijd vlak naast het domein waar ze bij horen, maar wel altijd in de buurt. Het onderschrift maakt duidelijk waaraan ze refereren.